เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 | 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีmoit17.2
  1. moit17.2แผนงบลงทุนเงินบำรุงรพ.นาตาล ปีงบประมาณ2565.pdf
2MOIT2 | 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีmoit17.1
  1. moit 17.1.pdf