ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1การติดตั้ง Cold Chain Management2021-02-16 14:42:00
2การติดตั้งโปรแกรม Smart Refer Web บนระบบ Linux CentOS 7 Docker อุบล2021-02-16 14:42:34
3การติดตั้งโปรแกรม Smart Refer Web บนระบบ Linux CentOS 7 NodeJS และ Docker2021-02-16 14:43:24
4คู่มือ Smart Refer2020-02-25 15:37:04
5คู่มือ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล2018-07-09 11:11:26
6คู่มือ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 25612018-07-09 11:12:06
7เอกสารการอบรมการติดตั้ง docker2021-02-16 14:41:28
8แผนค่าเสื่อม2021-02-16 14:35:08
9แผนงบลงทุน2021-02-16 14:33:19
10แผนปฎิบัติการ2021-02-16 14:34:39
11ใบขอไปราชการ2018-05-16 08:47:50
12ใบยกเลิกวันลา2018-05-16 08:48:24
13ใบลากิจ2018-05-16 08:47:18
14ใบลาพักผ่อน2018-05-16 08:46:30