Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง

 2. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 ตำแหน่ง

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก.pdf

: 2022-02-22 : Admin 107