Generic placeholder image

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 3ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนาตาลเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งหนักงานประจำห้องบัตร 1 อัตรา

2.ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา

3.ตำแหน่งคนงาน 1  อัตรา

 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่ง.pdf

: 2022-03-22 : Admin 115