Generic placeholder image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลนาตาลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้.pdf

: 2023-02-13 : Admin 77