Generic placeholder image

ประกาศผลสอบคัดเลือกได้(แก้ไข)

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ 2 ตำแหน่ง  1. พนักงานบริการ(พขร.) 1 อัตรา  2.ผู้ช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา

 เอกสารเพิ่ม.pdfประกาศผลสอบคัดเลือก(แก้ไข).pdf

: 2020-03-31 : Admin 61