คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาตาลออกหน่วยร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.)

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาตาลนำโดย นายเกรียงศักดิ์  กิจเพิ่มเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล ออกหน่วยร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประทาน

2018-07-04 โรงเรียนพะลานวิทยาคม