โรงพยาบาลนาตาลจัดทำโครงการอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย

โรงพยาบาลนาตาลจัดทำโครงการอบรมซ้อมแผนอัคคีภัยภายในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

2018-07-03 โรงพยาบาลนาตาล