โรงพยาบาลนาตาลจัดทำโครงการสรุปผลงานประจำปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลนาตาลจัดทำโครงการสรุปผลงานของแต่ละฝ่าย/กลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ 2561  นำโดย นพ.เกรียงศักดิ์  กิจเพิ่มเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาลเป็นประทาน

2018-10-08 โรงพยาบาลนาตาล