ดาวน์โหลดไฟล์

#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์วันที่อัพโหลด
1คู่มือ Smart Refer2020-02-25 15:37:04
2คู่มือ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 25612018-07-09 11:12:06
3คู่มือ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล2018-07-09 11:11:26
4ใบยกเลิกวันลา2018-05-16 08:48:24
5ใบขอไปราชการ2018-05-16 08:47:50
6ใบลากิจ2018-05-16 08:47:18
7ใบลาพักผ่อน2018-05-16 08:46:30