Generic placeholder image

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน 2 เตียง งบประมาณประจำปี 2564

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน  2 เตียง ปีงบประมาณ ปี2564

 เตียง03112020160308.pdf

: 2020-11-03 : Admin 498