Generic placeholder image

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว มี 4 ตำแหน่ง ดังนี้  1.พยาบาลวิชาชีพ 2อัตรา  2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา  3. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 4. พนักงานบริการ(พขร.) 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร ในวันที่ 23-27 มีนาคม 2563  ในเวลาราชการ สมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 1.pdf2.pdf3.pdf

: 2020-03-20 : Admin 69