Generic placeholder image

ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โรงพยาบาลขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ3 อัตรา  ดังนี้

1.  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  1 อัตรา

 

: 2020-06-01 : Admin 37