Generic placeholder image

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ 

1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา

2.นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา

3.เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา

 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง.pdf

: 2021-07-09 : Admin 1155